FRE Development in een ander kleedje


Zoals u misschien al wist is FRE Development mede hoofdsponsor van Kiwanis Beyaert Dendermond, dit ten voordele van de sociale doelen die door de Kiwanis Club ondersteund worden. Kiwanis is een wereldwijd netwerk van vrijwilligers die zich inzetten voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen.


FRE development laat ook zijn eendje varen op de Schelde. Hierboven een foto van de voorbereidingen.


Wat meer info over het goede doel Kiwanis


In 1915 richtten de Amerikanen Browne en Prance Kiwanis op, met als doel een nieuwe organisatie op te zetten waar jonge zakenmensen niet alleen kameraadschappelijk met elkaar omgingen, maar elkaar ook professioneel kunnen steunen. Een serviceclub, dus.

Meer en meer werd het netwerken in de zakelijke sfeer gekoppeld aan het organiseren van acties en initiatieven om mensen die het minder goed hebben, te helpen.

In 1919 werd officieel besloten dat Kiwanis een serviceorganisatie voor de gemeenschap zou zijn en niet meer een verband van zakenlieden. In tegenstelling tot andere serviceclubs, richt Kiwanis zich voornamelijk op het ondersteunen van goede doelen en organisaties die zich het lot van kinderen en jongeren aantrekken.

Kiwanis Beyaert Dendermonde, opgericht in 1983, heeft dan ook een heel breed gamma aan organisaties gesteund in de voorbije jaren.